Korte uitleg in heldere taal bij Verpleegkundige indicatiestelling - een nadere duiding

Dit document is een korte samenvatting in eenvoudige taal bij het standpunt 'Verpleegkundige indicatiestelling - een nadere duiding'. In deze duiding verheldert het Zorginstituut een aantal begrippen die een rol spelen bij het vaststellen van wat verzekerde zorg is. Dit hebben we gedaan op verzoek van partijen uit de praktijk, omdat een aantal begrippen tot onduidelijkheden leidden. Met de nadere duiding hopen we discussies te voorkomen tussen zorgverzekeraars en verpleegkundigen over de inhoud en omvang van de indicatiestelling. Deze korte samenvatting geeft de centrale begrippen kort en bondig weer.