Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2019

De minister voor Medische Zorg en Sport wordt in dit rapport geïnformeerd over de voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2019. In dit rapport beschrijft het Zorginstituut de indieningsprocedure en beoordelingsprocedure zoals die voor de voorwaardelijke toelating is ingericht. In 2017 was het opnieuw mogelijk voor partijen in de zorg om onderwerpen in te dienen via de jaarlijkse bottom-up (indienings) ronde. Eind juni 2017 heeft het Zorginstituut 7 dossiers ontvangen via de bottom-up ronde.

Onderzoeksvoorstellen

Voorwaardelijke toelating is er voor interventies die niet voldoen aan het criterium 'stand van de wetenschap en praktijk', maar die voorwaardelijk tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen worden toegelaten. Die voorwaarde is dat gedurende de periode van voorwaardelijke toelating er gegevens over de (kosten)effectiviteit worden verzameld.
Van de 7 ingediende dossiers zijn er 4 afgevallen, omdat ze niet aan de primaire criteria voldeden. Verder heeft het Zorginstituut bij 3 onderwerpen de onderzoekers de mogelijkheid geboden om een verbeterd onderzoeksvoorstel in te dienen. Alle 3 de onderzoeksgroepen hebben een nieuw dossier ingediend. Op dit moment beoordelen het Zorginstituut en ZonMw de aangepaste onderzoeksvoorstellen. Het Zorginstituut verwacht dat vanuit deze (herindienings)ronde wel interventies zullen komen die kandidaten zijn voorwaardelijke toelating tot het basispakket in 2019. Hierover wordt de minister zo snel mogelijk geïnformeerd.