Advies functiegerichte omschrijving hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid

In de te verzekeren prestatie ‘hulpmiddelenzorg’ zijn verschillende hulpmiddelen opgenomen die worden toegepast bij stoornissen in de functies van de huid. De huidige regeling is niet langer toereikend om flexibel in te spelen op de innovatieve producten die hiervoor op de markt komen. In dit rapport adviseren wij de minister van VWS deze hulpmiddelen functiegericht te omschrijven.

Complexe wonden, ernstige littekens en chronische huidaandoeningen

Het functiegericht omschrijven op het niveau van 'Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid' brengt met zich mee dat de omschrijving aan indicatievoorwaarden moet worden verbonden om te voorkomen dat het pakket onbedoeld wordt uitgebreid. Daarom stellen we voor de functiegerichte omschrijving van hulpmiddelen voor stoornissen in de functies van de huid te beperken tot complexe wonden, ernstige littekens en chronische huidaandoeningen.

Smeerbare middelen uitgesloten

Daarnaast stellen we voor de smeerbare middelen uit te sluiten van de te verzekeren prestatie, tenzij sprake is van een complexe wond of ernstig litteken. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende zelfzorgproducten bij tal van huidaandoeningen onbedoeld in het basispakket worden opgenomen. Het gaat daarbij om smeerbare huidverzorgende en huidbeschermende middelen, die als medisch hulpmiddel op de markt worden gebracht en bij de drogist te koop zijn, zoals zalven, crèmes, zonnebrandmiddelen, lotions en gels zonder farmaceutische bestanddelen. De Adviescommissie Pakket (ACP) steunt dit voorstel. Zij is van mening dat er voor deze zelfzorgproducten geen plaats is in het te verzekeren pakket, ook niet als het gaat om een chronische aandoening.
Wat betreft de antibacteriële verbanden/krabpakken bij constitutioneel eczeem bestaat twijfel over de vraag of deze hulpmiddelen voldoen aan het wettelijk criterium 'stand van de wetenschap en praktijk', zoals bedoeld in artikel 2.1 tweede lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv). Het CVZ zal in 2014 een uitgebreide beoordeling van deze producten doen.

Stand van de wetenschap en praktijk

Wij zijn van mening dat deze functiegerichte omschrijving een bijdrage levert aan de gewenste flexibilisering van de te verzekeren prestatie. Nieuwe hulpmiddelen die vallen onder de reikwijdte van de functiegerichte omschrijving en bij genoemde indicaties worden toegepast, maken automatisch deel uit van de te verzekeren prestatie, voor zover zij voldoen aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Een wetswijziging is hiervoor niet langer noodzakelijk.

Kwaliteitsstandaarden ontwikkelen

Het CVZ is zich ervan bewust dat het functiegericht omschrijven van de wetgeving en regelgeving niet alle problemen rondom de vergoeding van wondzorgproducten en de kwaliteit van zorg oplost. Daarvoor is meer nodig, namelijk uitbreiding van bestaande richtlijnen naar kwaliteitsstandaarden. Partijen zijn het erover eens dat er een kwaliteitsstandaard moet komen op het gebied van complexe wondzorg.
Binnen deze standaarden zou ook een uitspraak moeten worden gedaan over welke (soorten) producten bij voorkeur dienen te worden toegepast bij bepaalde typen wonden. Kwaliteitsstandaarden zijn niet alleen van belang voor de kwaliteit van de zorg, maar kunnen ook een bijdrage leveren bij de inkoop door zorgverzekeraars en de bepaling of een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op een bepaald soort product.