Toeslag voor extra zorg (Wlz)

Het kan gebeuren dat een verzekerde meer zorg nodig heeft dan op grond van zijn indicatie mogelijk is. Het zorgkantoor kan dan extra geld toekennen voor de zorg. Dit kan via een 'toeslag', via 'meerzorg', via 'Extra Kosten Thuis (EKT)' of via Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)'. Bij palliatief terminale zorg kan ook extra geld nodig zijn.

Toeslagen

Een toeslag is mogelijk als meer zorg nodig is dan op grond van de indicatie mogelijk is én de zorgbehoefte bestaat uit:

  • gespecialiseerde epilepsiezorg
  • chronische invasieve beademing
  • non-invasieve beademing
  • klinisch intensieve behandeling
  • niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie
  • CVA (beroerte)
  • Ziekte van Huntington
  • Observatie

Lees meer over toeslagen voor extra zorg op de pagina 'Extra zorg'.

Expertisecentra

Een toeslag is mogelijk als meer zorg nodig is dan op grond van de indicatie mogelijk is én de zorgbehoefte bestaat uit gespecialiseerde zorg in verband met het Syndroom van Korsakov, waarbij sprake is van verblijf in een instelling.