Stoppen met roken (Zvw)

Om verzekerden te helpen bij het stoppen met roken is het Stoppen-met-roken programma ingevoerd.

Stoppen-met-roken programma

Verzekerden die willen stoppen met roken kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor het stoppen-met-roken programma. Dit is zorg zoals beschreven in artikel 2.5b van het Besluit zorgverzekering.

Het programma bestaat altijd uit begeleiding gericht op gedragsverandering en wordt waar nodig aangevuld met farmacologische ondersteuning (medicijnen). De zorgmodule ‘Stoppen met Roken’ en de Richtlijn 'Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’ zijn hierbij richtinggevend.

De website van de Rijksoverheid biedt informatie over hulp bij stoppen met roken. Ook op de website 'Ik stop nu!' staat extra informatie.

Programma

De huisarts is meestal het eerste aanspreekpunt. De huisarts bespreekt samen met de verzekerde wat de mogelijkheden zijn om te stoppen met roken en bepaalt of en welke zorg en hulp er verder nodig is.
Een mogelijke vervolgstap van het programma is gedragsmatige ondersteuning door een gekwalificeerde hulpverlener of behandelaar. Sommige huisartsen bieden zelf een individuele behandeling of groepsbehandeling met het doel om het gedrag van de verzekerde te veranderen. Als de huisarts geen zorg of begeleiding bij stoppen met roken of  biedt, kan de huisarts doorverwijzen naar een andere huisarts of een andere zorgaanbieder of instelling die deze zorg wel aanbiedt.
De verzekerde kan nicotinevervangende middelen krijgen ter ondersteuning bij het stoppen met roken als dat nodig is. Deze middelen worden dan vanuit het stoppen-met-rokenprogramma vergoed.
Als deze middelen niet voldoende werken, kan de verzekerde in aanmerking komen voor geneesmiddelen.

Eigen risico bij stoppen-met-roken programma

Sinds 1 januari 2020 geldt er voor het stoppen-met-roken programma geen verplicht eigen risico meer.

Regelgeving

De zorg bij stoppen met roken staat beschreven in artikel 2.5b van het Besluit zorgverzekering.