Stoppen-met-rokenprogramma: te verzekeren zorg!

Het CVZ adviseert om een integraal stoppen-met-rokenprogramma als zodanig in de zorgverzekering op te nemen en niet alleen de geneesmiddelen als enkelvoudige interventie, omdat het integrale programma de meest succesvolle manier is om rokers te laten stoppen. Een afzonderlijke prestatie in de Zvw biedt partijen in de markt een herkenbaar en transparant product.

Gedragsmatige ondersteuning

Het stoppen-met-rokenprogramma bestaat op dit moment uit:

  • gedragsmatige ondersteuning zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch psychologen en verloskundigen plegen te bieden zoals korte ondersteunende interventies en de intensieve op gedragsverandering gerichte interventies;
  • gedragsmatige ondersteuning in combinatie met de noodzakelijke farmacotherapeutische ondersteuning met nicotinevervangende geneesmiddelen, nortriptyline en bupropion.