Standpunt voetzorg bij diabetes mellitus

Dit standpunt beschrijft welke onderdelen van preventieve voetzorg behoren tot het basispakket van de zorgverzekering voor mensen met diabetes mellitus.

Verduidelijking standpunt 2022

In juni 2022 heeft Zorginstituut Nederland een verduidelijking bij dit standpunt uitgebracht. In deze verduidelijking geven we aan dat dezelfde onderdelen van preventieve voetzorg ook verzekerde zorg zijn voor mensen met een verhoogd risico op een voetulcus door andere aandoeningen of als gevolg van een medische behandeling. Het Zorginstituut doet, gezien zijn taken, geen uitspraak over wie welke onderdelen van preventieve voetzorg die onder de Zvw vallen mag leveren. 

Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus.