Standpunt voetverzorging in de Wlz

Het Zorginstituut heeft signalen ontvangen dat over de aanspraak op voetverzorging in de Wlz onduidelijkheid bestaat. Met dit standpunt verduidelijken we wat er in het Wlz-kompas is beschreven. Voor voetverzorging geldt: Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging (PV).