Palliatief terminale zorg (Wlz)

Het kan gebeuren dat een verzekerde meer zorg nodig heeft dan op grond van zijn indicatie mogelijk is. Het zorgkantoor kan dan extra geld toekennen voor de zorg. Dit kan via een 'toeslag', via 'meerzorg', via 'Extra Kosten Thuis (EKT)' of via Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)'. Bij palliatief terminale zorg kan ook extra geld nodig zijn.

Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. De levensverwachting van de verzekerde is dan niet langer dan 3 maanden. Ook als de verzekerde niet binnen 3 maanden overlijdt, kan hij aangewezen blijven op deze zorg.

Lees meer op de pagina 'Extra zorg' over palliatieve terminale zorg thuis.