Het persoonlijk assistentie budget (PAB) is bedoeld voor verzekerden vanaf 18 jaar met en zeer zware lichamelijke beperking, die wel volledig regie hebben over het eigen leven. Als zij vanuit medisch oogpunt zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid nodig hebben om levensbedreigende situaties te voorkomen, kan het zorgkantoor kan het persoonsgebonden budget (pgb) van de verzekerde verhogen onder bepaalde voorwaarden.

Lees meer op de pagina 'Extra zorg' over het Persoonlijk assistentie budget (PAB).