Standpunt Verpleging Wlz en Zvw

De Wlz-aanspraak omvat in principe alle verpleging die noodzakelijk is. De leveringsvorm is daarbij niet van belang. Alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij de medisch-specialist de verpleegkundige zorg direct aanstuurt, kan de verpleging ten laste van de Zvw komen. Directe aansturing wil zeggen dat de medisch-specialist direct opdracht geeft voor de verpleegkundige handelingen en daarvoor aanwijzingen geeft, waarbij het toezicht en de mogelijkheid tot tussenkomst door de medisch-specialist voldoende is geregeld.