Standpunt Flash Glucose Monitoring bij diabetes

Real time Continue Glucose Monitoring (rt-CGM) is een manier voor diabetespatiënten om continu hun bloedsuikerwaarden te meten. Voor bepaalde groepen patiënten kan dit worden vergoed uit het basispakket. Voor 4 van deze groepen geldt dat zij nu ook in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Hun recht op vergoeding van FGM gaat met terugwerkende kracht in vanaf 27 november 2017.

Toevoeging: op 14 december 2018 heeft het Zorginstituut, op verzoek van de betrokken partijen, een addendum aan het standpunt toegevoegd, met een beslisboom om te bepalen of een individuele verzekerde aanspraak kan maken op FGM of rt-CGM.

4 indicatiegroepen

Het standpunt van het Zorginstituut heeft FGM beoordeeld voor de 5 patiëntengroepen die al voor rt-CGM in aanmerking komen. Het Zorginstituut concludeert dat FGM voor 4 van die 5 groepen vergelijkbaar is met rt-CGM. 

De 4 groepen die aanmerking kunnen komen voor vergoeding van FGM zijn:

  1. Kinderen met diabetes type 1 (4 tot 18 jaar).*
  2. Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c (>8% of >64 mmol/mol)).
  3. Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes).
  4. Vrouwen met diabetes type 1 en 2 die een zwangerschapswens hebben.

Patiënten met diabetes type 1 die ernstige hypoglykemieën hebben of die deze niet kunnen waarnemen (zogeheten hypo-unawareness), komen niet in aanmerking voor FGM. Rt-CGM is voor deze groep een veiliger alternatief vanwege de alarmfunctie en (eventuele) aansluiting op een insulinepomp. Een hypoglykemie betekent dat het glucosegehalte in het bloed te laag is.

*In november 2019 hebben de zorgverzekeraars samen besloten dat jongeren vanaf 18 jaar met diabetes type 1 in aanmerking kunnen komen om de vergoeding van FGM te behouden. De voorwaarde hiervoor is dat deze patiënten zich aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.

Richtlijnen

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in 2021 aanvullende richtlijnen gepubliceerd voor patiënten met diabetes type 1. Onder andere publiceerde de FMS de richtlijn 'Glucose zelfmanagement bij patiënten met diabetes mellitus (DM) type 1'. In deze richtlijn wordt een breder indicatiegebied beschreven voor rt-CGM dan de nu voor rt-CGM geldende 5 patiëntgroepen. Gezien de zeer beperkte wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijnenmodule, verandert de huidige aanspraak vanuit de basisverzekering niet.