Geneeskundige GGZ (deel 1: Wat is nu verzekerde zorg en wat niet?)

In dit rapport geeft het Zorginstituut (voorheen CVZ) aan wat wel en wat niet onder de te verzekeren geneeskundige GGZ valt. Om te verduidelijken welke GGZ wel en welke niet verzekerd is, is het onderscheid tussen psychische stoornissen en psychische klachten van belang. Bij psychische klachten is de huisarts het eerst aan zet. Psychische klachten vallen in beginsel niet onder de eerstelijnspsychologische zorg en de specialistische geneeskundige GGZ.