Pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij claudicatio intermittens (‘etalagebenen’)

Zorginstituut Nederland concludeert in het pakketadvies ‘Gesuperviseerde oefentherapie bij claudicatio intermittens’ dat oefentherapie onder supervisie (toezicht) van een fysiotherapeut of oefentherapeut voor patiënten met claudicatio intermittens, een effectieve behandeling is. De behandeling voldoet aan het beoordelingscriterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’.

Behandelperiode

Verder concludeert het Zorginstituut dat effectieve gesuperviseerde oefentherapie bestaat uit 29-46 behandelingen. Deze behandelingen zijn verspreid over een jaar, waarbij de behandeldoelen zoals beschreven in de KNGF-richtlijn worden nageleefd. Na een intensieve(re) startperiode van gesuperviseerde oefentherapie, wordt de behandelfrequentie geleidelijk afgebouwd, met als doel uiteindelijk te komen tot een zelfstandige voortzetting van het oefenen.

Vergoeding vanuit het basispakket

Op basis van dit advies heeft de minister van VWS in mei 2016 besloten om gesuperviseerde oefentherapie bij claudicatio intermittens met ingang van 1 januari 2017 uit het basispakket te vergoeden. De vergoeding geldt voor 37 behandelingen verspreid over een jaar. Dit houdt in dat voor verzekerden van 18 jaar en ouder ook de eerste 20 behandelingen met gesuperviseerde oefentherapie uit de basisverzekering worden vergoed.

Kamerbrief minister VWS over wijzigingen Zvw-pakket (basispakket) per 2017