Wat er wordt verstaan onder dagbesteding en wat passende dagbesteding is, staat beschreven op de pagina 'Begeleiding (Wlz)'.
Vervoer naar de dagbesteding staat beschreven op de pagina 'Vervoer (Wlz)'.