Dagbehandeling (Wlz)

Een Wlz-behandeling kan individueel of in groepsverband gegeven worden.

Behandeling in groepsverband wordt geboden als het doelmatig is om mensen in een groep te behandelen. Of omdat het groepsproces onderdeel is van de behandeling.

Individueel of in groepsverband

Behandeling in groepsverband wordt in dagdelen aangeboden en wordt ook wel ‘dagbehandeling’ genoemd. Alle zorg die nodig is tijdens de dagbehandeling, zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, hoort bij de dagbehandeling. Individuele behandeling kan onderdeel uitmaken van behandeling in groepsverband. Iemand kan bijvoorbeeld tijdens de dagbehandeling individueel worden behandeld door een logopedist of fysiotherapeut.

Eten en drinken op gebruikelijke tijdstippen maken onderdeel uit van behandeling in groepsverband. De cliënt hoeft hier niet voor te betalen.

Vervoer en begeleiding

Vervoer en begeleiding naar de dagbehandeling komen ten laste van de Wlz. Kijk voor meer informatie bij Vervoer bij dagbesteding.

Behandeling voor mensen zonder Wlz

Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van deze behandeling.