Om dieetpreparaten en dieetvoeding vergoed te krijgen uit het basispakket moet een (huis-)arts vaststellen of een verzekerde dit nodig heeft en een recept voorschrijven. De soort zorgpolis bepaalt vervolgens of een verzekerde zelf een leverancier van dieetpreparaten mag kiezen, of dat de zorgverzekeraar bepaalt wie deze levert. De kosten van de preparaten vallen wel onder het eigen risico.

Vergoeding van dieetpreparaten

Aanspraak op dieetpreparaten uit het basispakket bestaat uitsluitend voor een verzekerde die niet voldoende heeft aan aangepaste normale voeding en/of vrij verkrijgbare producten van bijzondere voeding, en die lijdt aan een van de volgende ziektebeelden:

  • een stofwisselingsstoornis;
  • een voedselallergie;
  • een resorptiestoornis;
  • een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop;
  • daarop is aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.