Stroomschema’s behandeling voor cliënten met een Wlz-indicatie

In het Wlz Kompas geeft Zorginstituut Nederland uitleg over de aanspraak op zorg. Om de juiste informatie beter vindbaar te maken hebben wij een overzicht in stroomschema’s gemaakt. Hierin staan alle vormen van behandeling voor mensen met een Wlz-indicatie op een rij. U kunt hierin ook zien wanneer behandeling ten laste komt van de Wlz, de Zvw of de Jeugdwet.

3 stroomschema's

Het document bevat 3 stroomschema's:

  • Stroomschema 1 gaat over behandeling bij een modulair pakket thuis (MPT), volledig pakket thuis (VPT) en verblijf zonder behandeling door of namens dezelfde instelling.
  • Stroomschema 2 gaat over behandeling bij verblijf en behandeling door of namens dezelfde instelling.
  • Stroomschema 3 gaat over behandeling bij cliënten met een voortgezet verblijf (na 1095 dagen) in verband met psychische stoornis (GGZ-B).

De stroomschema’s zijn bedoeld als ondersteuning van de uitleg van de wet- en regelgeving. De geldende wet- en regelgeving en de individuele omstandigheden van de cliënt blijven leidend voor de vraag of recht op behandeling bestaat. Voor vragen over de financiering ervan verwijzen wij u naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor.