Dialoog Passende Zorg

Op 9 juni 2021 vond de Dialoog Passende Zorg van de Kwaliteitsraad plaats. Ruim 100 patiëntenvertegenwoordigers, artsen, verpleegkundigen, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, zorgbestuurders en beleidsmakers wisselden met elkaar van gedachten over hoe we passende zorg in de praktijk kunnen brengen.  Bekijk de video om in 2 minuten een indruk te krijgen van de bijeenkomst.    

Zorginstituut Nederland Bijeenkomst Kwaliteitsraad Dialoog Passende Zorg

Sprekers: Marian Kaljouw (voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit), Jan Kremer (voorzitter Kwaliteitsraad), Sjaak Wijma (voorzitter Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland), Dianda Veldman (directeur Patiëntenfederatie Nederland), Karin van den Boogaert (moderator).

MARIAN KALJOUW: De noodzaak is groot en die zien we ook allemaal.

BEELDTEKST: Juni 2021, Bijeenkomst Kwaliteitsraad over Passende Zorg.

JAN KREMER: We moeten gewoon samen aan de slag met passende zorg. We moeten in beweging komen en daar oog hebben voor elkaar. En ook eigenlijk heel erg nieuwsgierig zijn naar de perspectieven van anderen.Dat hoop ik ook vandaag te bereiken. Dat we eigenlijk nieuwsgieriger zijn naar het perspectief van die anderen dan naar het goed vertellen an ons eigen perspectief. 

BEELDTEKST: Ruim 100 patiëntenvertegenwoordigers, artsen en verpleegkundigen, professionals uit de GGZ en langdurige zorg, zorgverzekeraars, zorgbestuurders, beleidsmakers.

MARIAN KALJOUW: Er gebeurt nu wel iets heel bijzonders. En dat is een enorme krachtige samenwerking tussen VWS, het Zorginstituut, en de Nederlandse Zorgautoriteit en de praktijk. Het is het momentum. Maar het is ook de bezieling en de passie die professionals hebben om het goede te doen die passende zorg vorm te geven.

BEELDTEKST: Tijdens breakout-sessies en in de studio vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek over passende zorg en hoe die het beste vorm krijgt in de praktijk.

SJAAK WIJMA: Men wil meedoen. Kunnen opschalen, zodat ook passende zorg voor elke patiënt bereikbaar is. 

JAN KREMER: Je hebt toch de neiging om te vertellen: wij kunnen dit bijdragen. Maar eigenlijk is het veel interessanter: wat kunnen we met elkaar bijdragen?

MARIAN KALJOUW: Wat wij kunnen doen als NZa, gaan we ook doen, wij gaan kijken welke bekostiging nou het beste past bij passende zorg. Bijvoorbeeld bij de acute zorg of bij de electieve zorg, en dat kan best op een andere manier zijn of bij de chronische zorg, dat kan ook nog op een andere manier zijn. Daar gaan wij naar kijken.

SJAAK WIJMA: Goede verzekerde zorg daar willen we graag dat begrip 'passende zorg' een plek in geven. Dat wil zeggen, zoals gezegd, het moet natuurlijk effectief en doelmatig zijn, maar ook: het moet goed georganiseerd en het moet goed bekostigd zijn.

DIANDA VELDMAN: Als we dingen willen doen dan moeten we het ook echt zo praktisch maken dat de verpleegkundige, de arts en ook de patiënt concreet er iets mee kan. En daar zijn een aantal praktische suggesties voor gedaan.

JAN KREMER:  De volgende stap is in je eigen context die verbindingen te gaan maken en aan de slag te gaan. Als jij werkt in een ziekenhuis en jij ziet dingen, waar je denkt van: nou, dat kan echt anders. Ga dat regelen. Een mooi voorbeeld vind ik wat ik oncologen in een ziekenhuis in het zuiden van het land zag doen. Waarbij ze bij samen beslissen over dure geneesmiddelen in de laatste fase van het leven ook de mogelijkheid boden aan patiënten om je levensverhaal te laten opschrijven door een journalist, voor je kleinkinderen. En dat zijn compleet andere oplossingen, die we niet 1, 2, 3 bedenken

BEELDTEKST: Alle input van de Dialoog Passende Zorg verwerkt de Kwaliteitsraad in een advies aan Zorginstituut Nederland.

MARIAN KALJOUW: Ik denk dat de som van de samenwerking dat dat totaal meer is dan de som van de afzonderlijke samenwerkingsonderdelen. Ik geloof daar echt heilig in.

KARIN VAN DEN BOOGAERT: Dit gesprek is nog maar net begonnen. Dus ik zou zeggen: wordt vervolgd.

BEELDTEKST: De Kwaliteitsraad brengt zijn advies over Passende Zorg zomer 2021 uit. Als onafhankelijke commissie van Zorginstituut Nederland adviseert de Kwaliteitsraad over de kwaliteit van de zorg. Meer informatie? www.zorginstituutnederland.nl