Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Osteoporose

Op 6 december 2022 vond een vervolgbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Osteoporose'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst hebben we met de betrokken partijen gesproken over de voortgang van de verbeterafspraken en verbeteracties gekozen om in 2023 mee aan de slag te gaan.

Het vervolg

2023 is het laatste jaar is dat het Zorginstituut de implementatiefase van Zinnige Zorg - Osteoporose faciliteert. In het voorjaar zullen we partijen weer benaderen om naar de voortgang te vragen. Eind 2023 organiseren we een laatste plenaire bijeenkomst.