Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Psoriasis

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met psoriasis welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 15 december 2021. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben de betrokken partijen besproken of het gepast gebruik van de inzet van biologicals bij psoriasis verder bevorderd kan worden. Zij hebben de volgende verbeterafspraak gemaakt:

  • Het Zorginstituut verkent samen met de verschillende partijen wat de mogelijkheden zijn om gepast gebruik van biologicals bij psoriasis te bevorderen, en maken hier afspraken over.

De aanwezigen spraken de intentie uit om niet te wachten tot publicatie van het verbetersignalement om de verkenning naar gepaster gebruik van biologicals bij psoriasis voort te zetten.

Voorafgaand aan een vervolggesprek zal het Zorginstituut meer informatie inwinnen bij de NVZA over inkoopbeleid en toegang voor de individuele patiƫnt tot biologicals.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in het verbetersignalement 'Zinnige Zorg voor mensen met psoriasis'. Voorafgaand aan publicatie ontvangen partijen ontvangen het concept van dit verbetersignalement voor schriftelijke consultatie.