Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Eczeem en Psoriasis

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 2 december 2021. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doel en resultaten van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om samen met de betrokken partijen verbeterafspraken te maken voor de verbetermogelijkheden ‘Bevorder gepast gebruik van zorg in de behandeling’ en ‘Bevorder Samen beslissen’. Het Zorginstituut had daartoe conceptverbeterafspraken opgesteld. Deze zijn besproken en dit verslag is voor publicatie aan de partijen toegestuurd voor consultatie. Hun reacties zijn hierin verwerkt.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in het verbetersignalement 'Zinnige Zorg voor mensen met psoriasis'. Voorafgaand aan publicatie ontvangen partijen ontvangen het concept van dit verbetersignalement voor schriftelijke consultatie.