Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst implementatiefase Osteoporose

Op 11 november 2021 vond online een vervolgbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-project 'Osteoporose'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst hebben we met de betrokken partijen gesproken over de voortgang van de verbeterafspraken. Aan bod kwamen onder meer:

  • stand van zaken zorg in de tweede lijn;
  • recente analyses van de declaratiedata;
  • zorg transmuraal en in de eerste lijn;
  • ontwikkelingen vanuit de Osteoporose Vereniging.

Het vervolg

De betrokken partijen blijven elkaar opzoeken. Elk half jaar is er een bijeenkomst met de hele groep. Het Zorginstituut kan faciliteren waar nodig en wenselijk.