Zinnige Zorg - Verslag bijeenkomst behandeling en verwijzing in de eerste lijn bij eczeem en psoriasis

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het Zorginstituut de resultaten van de analyses van behandeling in de eerste lijn, die tijdens de verdiepingsfase van de Zinnige Zorg-trajecten Eczeem en Psoriasis zijn uitgevoerd. De bijeenkomst vond plaats op 1 juni 2021. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doelen bijeenkomst

De doelen van de bijeenkomst waren:

  • uitkomsten van de verdiepende analyses bespreken;
  • bekijken of analyses op punten aanvulling behoeven;
  • conclusies van de analyses vaststellen (waar mogelijk).

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut heeft de resultaten gepresenteerd van de analyses van behandeling in de eerste lijn, die tijdens de verdiepingsfase van de Zinnige Zorg-trajecten Eczeem en Psoriasis zijn uitgevoerd. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde: 

  1. meest voorkomende behandelingen bij patiënten met eczeem of psoriasis in de eerste lijn;
  2. voorschrijven en ophalen van indifferente middelen;
  3. ophalen van dermatocorticosteroïden;
  4. met welke klasse dermatocorticosteroïd patiënten met psoriasis ouder dan 10 jaar starten.

Het vervolg: verbetersignalement

Samen met de betrokken partijen maken we verbeterafspraken. Deze verbeterafspraken leggen we vast in de Verbetersignalementen 'Zorg voor mensen met eczeem’ en 'Zorg voor mensen psoriasis’. Voorafgaand aan publicatie ontvangen de besturen van de betrokken partijen deze verbetersignalementen ter consultatie.