Zinnige Zorg - Verslag bijeenkomst behandeling en verwijzing bij eczeem en psoriasis

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het Zorginstituut de resultaten van de analyses van diagnostiek en voorlichting en begeleiding, die tijdens de verdiepingsfase van de Zinnige Zorg-trajecten Eczeem en Psoriasis zijn uitgevoerd. De bijeenkomst vond plaats op 18 mei 2021. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doelen bijeenkomst

De doelen van de bijeenkomst waren:

  • uitkomsten van de verdiepende analyses bespreken;
  • bekijken of analyses op punten aanvulling behoeven;
  • conclusies van de analyses vaststellen (waar mogelijk).

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut heeft de resultaten gepresenteerd van de analyses van diagnostiek en voorlichting en begeleiding, die tijdens de verdiepingsfase van de Zinnige Zorg-trajecten Eczeem en Psoriasis zijn uitgevoerd. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde: 

  1. behandeling rondom verwijzing naar de tweede lijn;
  2. behandeling in de tweede en derde lijn;
  3. terugverwijzing naar eerste lijn.

Het vervolg: verbetersignalement

Samen met de betrokken partijen maken we verbeterafspraken. Deze verbeterafspraken leggen we vast in de Verbetersignalementen 'Zorg voor mensen met eczeem’ en 'Zorg voor mensen psoriasis’. Voorafgaand aan publicatie ontvangen de besturen van de betrokken partijen deze verbetersignalementen ter consultatie.. Voorafgaand aan publicatie ontvangen de besturen van de betrokken partijen deze verbetersignalementen ter consultatie.