Zinnige Zorg - Verslag bijeenkomst diagnostiek, voorlichting en begeleiding eczeem en psoriasis

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde het Zorginstituut de resultaten van de analyses van diagnostiek en voorlichting en begeleiding, die tijdens de verdiepingsfase van de Zinnige Zorg-trajecten Eczeem en Psoriasis zijn uitgevoerd. De bijeenkomst vond plaats op 11 februari 2021. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Doelen bijeenkomst

De doelen van de bijeenkomst waren:

  • uitkomsten van de verdiepende analyses bespreken;
  • bekijken of analyses op punten aanvulling behoeven;
  • conclusies van de analyses vaststellen (waar mogelijk).

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut heeft de resultaten gepresenteerd van de analyses van diagnostiek en voorlichting en begeleiding, die tijdens de verdiepingsfase van de Zinnige Zorg-trajecten Eczeem en Psoriasis zijn uitgevoerd. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde: 

  1. inzet van allergologisch onderzoek bij eczeem; 
  2. psychosociale zorg; 
  3. voorlichting en begeleiding ten behoeve van zelfmanagement; 
  4. onderzoek wat is uitgevoerd door Ecorys naar voorlichting en begeleiding aan patiënten met eczeem of psoriasis ten behoeve van zelfmanagement.

Het vervolg: verbetersignalement

Samen met de betrokken partijen maken we verbeterafspraken. Deze verbeterafspraken leggen we vast in de Verbetersignalementen 'Zorg voor mensen met eczeem’ en 'Zorg voor mensen psoriasis’. Voorafgaand aan publicatie ontvangen de besturen van de betrokken partijen deze verbetersignalementen ter consultatie.