Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase ICD

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een ICD welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 18 november 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst werden 4 onderwerpen besproken: complicaties, patiënteninformatie, samen beslissen en de indicatiestelling van een ICD bij NICM patiënten ter primaire preventie. 

Het vervolg

In september 2021 volgt een bijeenkomst om de verbeterpunten vast te stellen. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden verwerkt in een verbetersignalement. Partijen ontvangen het concept van dit verbetersignalement naar verwachting in oktober of november 2021 voor schriftelijke consultatie.