Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase ICD

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een ICD welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 1 oktober 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben we de resultaten van de verdiepende analyses van het Zorginstituut. Er zijn 4 onderwerpen besproken: ICD-zorg in de praktijk, complicaties, ICD bij NICM-patiƫnten en de beschikbaarheid van goede patiƫnteninformatie. Daarnaast hebben de onderzoekers van de DO-IT-studie (Dutch Outcome in ICD therapy) een presentatie gegeven over de resultaten van hun studie en de praktische betekenis hiervan.

Het vervolg

Op 18 november 2020 zal een tweede vervolgbijeenkomst plaatsvinden. In januari/februari 2021 volgt een bijeenkomst om de verbeterpunten vast te stellen. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden verwerkt in een verbetersignalement. Partijen ontvangen het concept van dit verbetersignalement naar verwachting in maart-april 2021 voor schriftelijke consultatie.