Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase ICD

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de ICD-zorg welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 6 februari 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

De volgende onderwerpen zijn vastgesteld voor verdere analyse:

  1. indicatiestelling voor het plaatsen van een ICD als primaire preventie;
  2. vermindering van het aantal complicaties;
  3. voorlichting van de patiƫnt over het plaatsen van een ICD en het proces van samen beslissen;
  4. de zorg rondom ICD-wissels.

Het vervolg: verbetersignalement

Het projectteam van het Zorginstituut gaat de geprioriteerde onderwerpen nader analyseren. Tijdens vervolgbijeenkomsten eind 2020 en in het eerste kwartaal 2021 gaan we de analyses bespreken en de verbeteracties vaststellen. Daarna zal het Zorginstituut het concept-verbetersignalement opstellen en ter consultatie aanbieden aan alle betrokken partijen. Het definitieve verbetersignalement verschijnt naar verwachting in mei 2021.