Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Maculadegeneratie

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met maculadegeneratie welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 3 december 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn verbeterpunten geprioriteerd. Het Zorginstituut gaat nu onderzoeksvragen formuleren en afstemmen met de partijen. In het verdiepingsonderzoek wordt gekeken of de toepassing van zorg in de praktijk overeen komt met dat wat als goede zorg in de richtlijnen staat. Een deel van het onderzoek wordt openbaar aanbesteed. Alle partijen hebben de mogelijkheid gekregen zich op te geven voor klankbordgroepen. Daarin kunnen zij meepraten en -denken over de geprioriteerde onderwerpen. Naast deze onderwerpen, kan het projectteam mogelijk nog andere onderwerpen overwegen.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek worden verwerkt in een 'verbetersignalement'. Het Zorginstituut biedt het concept van dit verbetersignalement in de winter van 2020 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.