Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Eczeem en Psoriasis

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met eczeem en psoriasis welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 19 november 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben we samen met de betrokken partijen:

  1. de aandoeningsgebieden afgebakend;
  2. de zorgtrajecten van de patiƫnt vastgesteld en doorgelopen;
  3. knelpunten in de zorgtrajecten geĆÆnventariseerd en geprioriteerd;
  4. gebrainstormd over de opzet van het onderzoek.

Het projectteam van het Zorginstituut gaat de geprioriteerde knelpunten nader analyseren en onderbouwen. Dit doen we op basis van literatuur, expertise van de aanwezigen, beschikbare declaratiedata en uitkomsten van aanvullend (extern) onderzoek. Om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke uitkomsten krijgen, zullen we klankbordgroepen samenstellen, onder meer voor de afbakening en opzet van het onderzoek en voor interpretatie van de onderzoeksresultaten.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek worden verwerkt in een 'verbetersignalement'. Het Zorginstituut biedt het concept van dit verbetersignalement in het derde kwartaal van 2020 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.