Zinnige Zorg - Verslag tweede bijeenkomst verdiepingsfase Osteoporose

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met osteoporose. Dit onderzoek is de verdiepingsfase van het project 'Zinnige Zorg - Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsziekten'. Op 21 mei 2019 vond de tweede bijeenkomst van de verdiepingsfase plaats. Hierin hebben we de stand van zaken en voorlopige onderzoeksresultaten besproken met de betrokken partijen.

Resultaat van de bijeenkomst

Het Zorginstituut verwerkt de input die tijdens de bijeenkomst is opgehaald in de analyses en het concept-verbetersignalement. In het najaar krijgen de betrokken partijen een terugkoppeling hierop. Ook is de verdere planning van de verdiepingsfase besproken.