Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Ziekten van huid en onderhuid 12 maart 2019

In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. Ieder project begint met de screeningsfase en een eerste bijeenkomst. Hierin kiezen we samen met betrokken partijen onderwerpen die kansen bieden om de zorg te verbeteren. De eerste bijeenkomst voor zorg bij ziekten van huid en onderhuid vond plaats op 12 maart 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Alle aanwezigen hebben hierop kunnen reageren.

Resultaten bijeenkomst

Op de bijeenkomst hebben de aanwezigen gezamenlijk 2 onderwerpen gekozen die geschikt zijn voor verder onderzoek in de screeningsfase. Dit zal leiden tot het opstellen van een conceptrapport Systematische Analyse 'Ziekten van huid en onderhuid', dat in juni 2019 ter consultatie aan partijen wordt aangeboden. De onderwerpen zijn:

  1. eczeem;
  2. psoriasis.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiƫnt en de zorg die deze nodig heeft staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiƫnten verbeteren en onnodige kosten vermijden.