Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Ziekten van het oog

In de screeningsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ziekten van het oog welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. De eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op 12 februari 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Alle aanwezigen hebben hierop kunnen reageren.

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut presenteerde een lijst van 5 veelvoorkomende aandoeningen in de oogheelkunde, gebaseerd op data-analyse van DBC-gegevens en verkennende gesprekken met betrokken partijen. Tijdens deze bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over de verbetermogelijkheden op het gebied van de volgende oogaandoeningen:  

  1. cataract;
  2. glaucoom;
  3. maculadegeneratie;
  4. diabetische retinopathie;
  5. visusstoornissen (incl. refractieafwijkingen, amblyopie en strabismus).