Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst verdiepingsfase Osteoporose

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met osteoporose. Dit onderzoek is de verdiepingsfase van het project 'Zinnige Zorg - Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsziekten'. Op 6 november 2018 vond de eerste bijeenkomst van de verdiepingsfase plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de patiënt met osteoporose doorgenomen.

Resultaat van de bijeenkomst

De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject voor patiënten met osteoporose verbeterd kan worden. Ook is de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn (start in 2019) besproken.