Zinnige Zorg - Verslag bijeenkomst Verbetersignalement Zinnige nacontrole bij mensen behandeld voor niet-melanoom huidkanker en actinische keratose

Doel van deze bijeenkomst was om met elkaar te bespreken en ontdekken waar ruimte is voor verbetering in de nacontrole bij mensen met niet-melanoom huidkanker of actinische keratose. Hiervoor heeft het Zorginstituut een concept verbetersignalement opgesteld. De input van de aanwezigen gebruiken wij voor aanpassing van het concept verbetersignalement.