Verslag vervolgconferentie Zinnige Zorg - Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen 13 maart 2018

Het Zorginstituut heeft tijdens de screeningsfase verkennend onderzoek gedaan naar 5 geselecteerde onderwerpen. Daarbij is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor verbetering van de zorg. Tijdens de vervolgconferentie op 13 maart 2018 zijn de belangrijkste bevindingen aan de betrokken partijen gepresenteerd.

Resultaten vervolgconferentie

Met de betrokken partijen is verder geĆÆnventariseerd welke onderwerpen de beste kansen bieden om verbeteringen in de kwaliteit van zorg voor patiĆ«nten te realiseren. Op basis hiervan gaat het Zorginstituut vaststellen welk onderwerp of welke 2 onderwerpen doorgaan naar de verdiepingsfase.