Verslag startbijeenkomst zinnige nacontrole bij huidkanker

Tijdens deze bijeenkomst heeft het Zorginstituut betrokken partijen geïnformeerd over de verdiepingsfase van het Programma Zinnige Zorg en samen met deze partijen verdiepende onderzoeksvragen geformuleerd. Die betroffen per tumorvorm twee vragen: één over de wetenschappelijke onderbouwing voor de differentiatie tussen hoog en laag risico en één over de huidige praktijk.