Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

In deze rapportage presenteert Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wat partijen tot nu toe hebben bereikt in de implementatiefase van Zinnige Zorg. In dit programma lichten wij samen met betrokken partijen de verzekerde zorg systematisch door. Het betreft 18 Zinnige Zorg-trajecten die op dit moment in de implementatiefase zitten. We geven per traject een overzicht van alle verbeteracties en de mate van implementatie.

Inhoud van de rapportage

In deze rapportage beschrijven we de voortgang van de implementatie van verbeteracties. We maken onderscheid tussen verbeteracties die over randvoorwaarden van goede zorg gaan en verbeteracties die merkbaar zijn voor patiƫnten in de praktijk. We geven daar ook voorbeelden van.

Conclusie van de rapportage

De betrokken partijen hebben al veel acties in gang hebben gezet. Een klein deel daarvan is gereed, met name verbeteracties in de randvoorwaarden voor Zinnige Zorg. Ook zien we beweging naar veranderingen in de praktijk. Een nog grotere inzet van de partijen en structurele agendering van Zinnige Zorg-verbeterafspraken op de implementatieagenda van het programma 'Zorgevaluatie & Gepast Gebruik' (ZE&GG) kunnen dit proces versnellen. We constateren ook een aantal structurele knelpunten die de implementatie belemmeren. Om daadwerkelijk samen de beweging naar passende zorg in gang te zetten, is het nodig om schotten en ongewenste prikkels weg te nemen en te kijken vanuit het perspectief van de patiƫnt. De uitvoering van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het uitlichten van passende zorg-praktijken kunnen daaraan bijdragen.

Vervolgrapportages

Het Zorginstituut brengt tot met 2025 jaarlijks een voortgangsrapportage uit over de implementatiefase.