Rapport - Wat vinden Nederlanders van de zorg?

Hoe denken Nederlanders over de zorg en welke oplossingen zien zij om een zorgcrisis te voorkomen? Om Zorginstituut Nederland daar meer inzicht in te geven, deed onderzoeksbureau Kien online onderzoek naar de zorg en de uitdagingen daarbij. Ruim 2000 verschillende Nederlanders beantwoordden vragen. Bijvoorbeeld over digitale zorg thuis, over de manier van leven en de invloed daarvan op zorg, en over zorgkosten. In het rapport staan de vragen en de resultaten.

Aanleiding: zorg dreigt onbetaalbaar te worden

De zorg dreigt zelf ziek te worden. Het aantal mensen dat in de zorg wil werken krimpt. Uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) september 2021 blijkt dat als we niets doen, over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg moet werken. Nu is dat nog 1 op de 7. Al jaren stijgen de zorgkosten. Dat komt doordat steeds meer mensen vaker en langer zorg nodig hebben. Ook komen er meer en meer dure geneesmiddelen en nieuwe technologieën op de markt. Als we niets doen, kan straks niet iedereen meer zorg krijgen.

Samenvatting van het rapport

Onderzoeksbureau Kien heeft PanelWizard ingezet. PanelWizard is een groep van 31.000 verschillende Nederlanders. Samen geven zij een goed beeld van wat er speelt in ons land. De vragenlijst uit dit onderzoek is door het panel 2029 keer online ingevuld. Uit al deze antwoorden blijkt dat ruim driekwart van de deelnemers niet of onvoldoende weet dat de zorgcrisis hen vroeg of laat persoonlijk raakt.

  • Bijna 70% vindt dat de zorg anders georganiseerd moet worden om de zorg goed, bereikbaar en betaalbaar te houden. 
  • Ruim 60% is van mening dat ziekte voorkomen belangrijker is dan ziekten behandelen. 
  • Slechts 26% is bereid om hogere premies en belastingen te betalen om stijgende zorgkosten tegen te gaan. 
  • Meer dan 80% vindt dat het makkelijker moet worden om gezonde keuzes te maken. 
  • 4 van de 10 panelleden vinden dat mensen die ongezond leven een hogere zorgpremie moeten betalen. 

Passende zorg

Het onderzoek en het rapport zijn een onderdeel van de aanpak passende zorg. Passende zorg is een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt, waar mogelijk dicht bij de patiënt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling. En meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.