Zinnige Zorg - Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met klachten vanuit de lage rug. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren, staan in het ‘Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug’.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in de zorg rond klachten vanuit de lage rug

De zorg voor mensen met klachten vanuit de lage rug verbetert door 2 belangrijke verbeterpunten:  

  • zorg in de hele keten beter afstemmen;
  • voorlichting en keuze-informatie voor patiënten verbeteren.

De onderwerpen die hierbij als eerste aandacht moeten krijgen, zijn:

  • verwijzingen naar de tweede lijn beter afstemmen;
  • beeldvormend onderzoek beter afstemmen;
  • de juiste behandeling op het juiste moment.

De implementatie van de afspraken die voortkomen uit dit verbetersignalement wordt vanaf juni 2021 in gang gezet.

Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.