Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van huid en onderhuid

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de systematische analyse van het zorggebied 'Ziekten van huid en onderhuid’. Het doel van de screeningsfase is om onderwerpen te vinden die kansen bieden om de zorg te verbeteren. De screeningsfase van dit project heeft uitgewezen dat er aanwijzingen zijn voor mogelijke verbetering in twee zorgtrajecten, namelijk:

  1. de zorg voor mensen met eczeem; en
  2. de zorg voor mensen met psoriasis.

Geselecteerde zorgtrajecten

De zorgtrajecten eczeem en psoriasis zijn geselecteerd voor verder onderzoek in de verdiepingsfase. Eczeem is een in Nederland veelvoorkomende huidaandoening met een relatief hoge ziektelast. Psoriasis is ook een veelvoorkomende huidaandoening, met een relatief hoge ziektelast en hoge gemiddelde zorgkosten per patiënt. Er zijn voldoende actuele richtlijnen en praktijkdata beschikbaar om de zorgtrajecten van deze aandoeningen verder te onderzoeken.

Uit de gesprekken met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met huidaandoeningen is naar voren gekomen, dat de zorg bij eczeem nog beter kan op het vlak van:

  • het tijdig herkennen van eczeem;
  • het inzetten van minder allergietesten; en
  • de behandeling van eczeem.

Bij de behandeling gaat het om therapieontrouw, de inzet van lichttherapie en systemische behandeling.

Bij psoriasis zijn wellicht verbeteringen in de zorg mogelijk door:

  • sneller de diagnose te stellen;
  • meer aandacht voor comorbiditeit; en
  • in de behandeling. Er bestaan aanwijzingen dat de toegang tot het ziekenhuis beperkt is.

Bij zowel eczeem als psoriasis kan mogelijk ook de ondersteuning tijdens de behandeling worden verbeterd.

Zinnige Zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden.

De volgende stap: verdiepingsfase

In de verdiepingsfase doen we gedetailleerd onderzoek en vullen we ontbrekende kennis aan met extra data-analyses, wetenschappelijke reviews, praktijkonderzoek en literatuuronderzoek. Hierin werken we samen met betrokken partijen. Het doel is om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid van zorg in de zorgtrajecten eczeem en psoriasis.