Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Onderstaande documenten bevatten de rapportage van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). In de maanden februari tot en met juni 2019 hebben bestuurders, bureaumedewerkers en inhoudsdeskundigen van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord Medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ), het Zorginstituut en ZonMw intensief gewerkt aan de totstandkoming van deze rapportage. Alle HLA-partijen hebben vooral hun commitment uitgesproken die zij zijn aangegaan op het gebied van zorgevaluatie en gepast gebruik. Er is een sterk besef van de urgentie van het programma. Alleen door zorgevaluatie en gepast gebruik in de volle omvang en breedte toe te passen kan op verantwoorde wijze gewerkt worden aan het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. De roep om de beweging die is ingezet te verbreden, verbinden en versnellen is groot. Het is tijd om de volgende fase van zorgevaluatie en gepast gebruik in te gaan. Dat doen de HLA-partijen met het programma ZE&GG.
"Zorgevaluatie is over 5 jaar integraal onderdeel van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt.”

Volgende stap

De HLA-partijen hebben concrete doelstellingen en acties geformuleerd en vastgesteld en zijn tot overeenstemming gekomen over hoe zij sturing willen geven aan het programma. In de volgende fase gaan alle HLA-partijen, het Zorginstituut en ZonMw gezamenlijk in het programma ZE&GG aan de slag met de benoemde acties en zullen ze zich op de  vastgestelde wijze verantwoorden. Met deze rapportage is de kwartiermakersfase afgesloten en gaan de partijen aan de slag met de eerste stap in de uitvoering van het programma zorgevaluatie en gepast gebruik.

Betrokken partijen

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen en gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland met ZonMw als strategisch partner. De betrokken HLA partijen zijn:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)