Stimuleren nieuwe initiatieven uitkomsttransparantie

Samen beslissen staat of valt met het aanleveren van informatie door instellingen. Welke afspraken moeten daar over worden gemaakt? Wat is werkbaar en wie heeft welke rol? En hoe kun je patiënten stimuleren om hun ervaringen te delen?  Dit rapport is een bijlage bij het rapport 'Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022'.