Instrumentarium voor informatie-uitwisseling

In dit onderdeel beantwoorden we de vraag hoe de patiënt en de behandelaar op dit moment informatie krijgen én kunnen delen over de zorgaanbieder en de behandeling. We richten ons met name op instrumenten die geschikt zijn om gegevens te verzamelen, delen en analyseren over de uitkomst van een behandeling. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij de huidige manier waarop uitkomsten van de zorg worden verzameld in kaart gebracht. Vervolgens maken wij op basis van een schets van de gewenste situatie in 2022 een inschatting van de aandachtspunten richting 2022. Daarbij geven wij aan welke good practices, innovatieve initiatieven en landelijke standaarden reeds gebruikt worden en/of in ontwikkeling zijn. Dit rapport is een bijlage bij het rapport 'Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022'.