ICHOM als versnelling

ICHOM staat voor International Consortium for Health Outcomes Measurement. Het is een internationaal samenwerkingsverband dat meetinstrumenten heeft ontwikkeld om de uitkomsten van medische zorg te kunnen vergelijken. Het Zorginstituut heeft gekeken of de invoering van de internationale ICHOM-sets in Nederland kunnen bijdragen aan 'samen beslissen'.
Dit rapport is een bijlage bij het rapport 'Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022'.