Zinnige Gehandicaptenzorg - signalen voor verbetering

Zorginstituut Nederland inventariseert samen met partijen in de gehandicaptenzorg welke onderwerpen in het Zinnige gehandicaptenzorg traject opgepakt worden. In gesprekken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, partijen uit de praktijk en experts, en uit analyse van data en literatuur is een groot aantal signalen opgehaald. Signalen voor verbetering in de gehandicaptenzorg (zie ook de blog 'Zinnige Gehandicaptenzorg').

Dit leverde een geclusterde lijst op van 18 mogelijke onderwerpen voor verdieping. Met behulp van een interne- en externe Klankbordgroep brengen we deze lijst van 18 terug tot maximaal 10 onderwerpen.