Plan van aanpak uitvoering systeemadvies fysio- en oefentherapie

Eind 2016 heeft Zorginstituut Nederland het ‘Systeemadvies fysio- en oefentherapie’ uitgebracht. Voor de uitvoering van dit advies heeft het Zorginstituut in 2017 samen met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat beschreven welke acties de betrokken partijen en het Zorginstituut zullen ondernemen, wat de planning is van deze acties en wat de bijbehorende kosten zijn. Ook een evaluatieonderzoek maakt onderdeel uit van het plan.