Reacties consultatie conceptindicatorenset Integrale Geboortezorg

In dit document staan de reacties van de consultatie bij de betrokken partijen op de conceptindicatorenset Integrale Geboortezorg. De reacties van de betrokken partijen zijn verwerkt in de definitieve indicatorenset.

De definitieve indicatorenset is onderdeel van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Alle VSV’s  werken nu aan de invoering van de afspraken uit de zorgstandaard. Zij maken eerst voor hun eigen regionale samenwerkingsverband een plan van aanpak. Hierin geven ze aan hoe ze gaan voldoen aan de voorwaarden die in de zorgstandaard zijn beschreven. Daarna starten de VSV’s met de uitvoering van hun plannen.