Artikel over subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg

Informatie over de 7 projecten die nu concreet invulling gaan geven aan transparantie en kwaliteit van de zorg.